Engineering


Engineering - Sollicitatie Tips

Om als engineer te kunnen werken, moet je een technische studie hebben gevolgd. In de meeste gevallen zal om een hogere opleiding gevraagd worden. Welke studie je precies nodig hebt, hangt af van het werkveld waarin je werkzaam wilt zijn.

Wat doet een engineer ?
Een engineer is iemand die op een hoog niveau gespecialiseerd in technische ontwikkeling. Er zijn vele richtingen in de techniek. Engineers houden zich bezig met technologisch onderzoek en maken berekeningen en planningen die bijdragen aan een technisch project. Ze zijn hierbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vernieuwing of verbetering van deze projecten.

Welke vaardigheden heb ik nodig als engineer?

Belangrijke basis vaardigheden zijn

- Discipline
Een definitie voor de competentie discipline is zich gedragen volgens gevestigde regels, gedragscodes, procedures en voorschriften, ook bij tegenslag of teleurstelling.In het kort betekent dit, inzicht in de werking van de markt en hoe hier maximaal van geprofiteerd kan worden.  Je moet voortdurend evalueren en inspelen op marktveranderingen, wensen en behoeften van klanten en positie van concurrenten. Dit is een onmisbare vaardidheid voor een functie als engineer.

- Accuraat
Accuraat betekent zeer nauwgezet, precies of zorgvuldig. Iemand die accuraat is, wil kwaliteit afleveren en zal kritisch naar zijn of haar product kijken. Dit is een eigenschap die je moet beheersen wil je aan de slag als engineer, er is geen of weinig ruimte voor fouten.

- Analytisch vermogen
Signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens. Je hebt het vermogen om (grote hoeveelheden) gegevens op te nemen en trends te analyseren en tot een resultaat leiden. Het verzamelen van informatie: het analyseren van gegevens uit de verzamelde gegevens en het vermogen voor het zoeken naar een oplossing voor een probleem. 

-Doelgerichtheid 
Gemotiveerd blijven en zich ondanks problemen, tegenslagen, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het gestelde doel.

- Zelfstandigheid
Problemen of belemmeringen signaleren, en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een vroeg stadium naar handelen..

Wat voor CV kan ik het beste gebruiken voor een functie als engineer?
Uiteraad is het belangrijk dat  je een professioneel curriculum vitae maakt. Je zou het beste voor een witte 2 kolom layout kunnen kiezen waar je opeleidingen en werkervaring duidelijk kan weergeven en je personalia en competenties ook in een oogoplag te zien zijn.

Voorbeeld profiel
Ik ben een resultaatgerichte engineer, Ik sta vooral bekend als een denker die in staat is om complexe zaken te analyseren en hier oplossingen in te bieden. Ik heb brede interesse in diverse gebieden en heb ruime ervaring in binnen en buitenland voor diverse projecten opgedaan. Ik bied helderheid, heb een grote implementatiekracht en weet mijn ‘zachte’ kant te combineren met ‘harde’ skills.

Download nu een CV voor vakgebied: Engineering


CV Voorbeeld | CV Format

Gerelateerde zoektermen
chemische ingenieur, nucleaire ingenieur, bouw ingenieur, industriƫle ingenieur, landbouwingenieur, netwerkingenieur, mechanical engineer, engineer, lead engineer, electrical design engineer, structural engineer, bouwkundig constructeur, development engineer, software engineer, development engineer, project engineer

Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacybeleid door te lezen. Het beschrijft hoe wij gegevens gebruiken en welke opties je hebt.