Juridisch en Recht


Juridisch en Recht - Sollicitatie Tips

Juridische dienstverlening ondersteunt mensen en instellingen bij het begrijpen en ontwikkelen van de regels en wetten die voor hun gelden Er zijn diverse juridische richtingen zoals, strafrecht, privaatrecht, belastingrecht en bestuursrecht.

Zoeken naar een baan als jurist

Wil je solliciteren naar de functie van jurist? Dan ga je de juridische belangen behartigen van cliënten. Geschillen probeer je tot een goed einde te brengen. Juristen hebben ook een adviserende rol. Juristen stellen tijdens een juridische procedure processtukken op. Ook corresponderen ze met gerechtelijke instanties.

Het recht in het kort.
Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde).Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde). In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. De verschillende rechtstakken maken meestal het voorwerp uit van een aparte studieonderdeel in de Rechtenopleidingen aan de universiteiten, maar hangen allemaal samen.(wikipedia)

Een baan als jurist: basisvaardigheden

Belangrijke basis vaardigheden zijn:

 • Een jurist moet integer zijn, want hij komt in aanraking met vertrouwelijke zaken. Uiteraard moet hij betrouwbaar en zorgvuldig met bepaalde zaken kunnen omgaan.
 • Analytisch vermogen. Een jurist moet verbanden kunnen leggen tussen gegevens. Ook moet hij grote hoeveelheden gegevens kunnen opnemen en trends kunnen analyseren. Bovendien moet hij problemen kunnen oplossen.
 • Een jurist moet juridische informatie snel kunnen begrijpen en analyseren. Deze juridische informatie moet hij effectief kunnen gebruiken in de praktijk.
 • Communicatieve vaardigheden. Een jurist moet in ieder geval het Nederlands uitstekend beheersen. Hij moet goed zijn in presenteren en in het stellen van de juiste vragen.

Werken als jurist: geschiktheid

Wil je gaan werken als jurist? Dan moet je in ieder geval beschikken over de volgende competenties:

 • Je moet goed zijn in de omgang met anderen. Een jurist is klantgericht. Om mensen goed te kunnen analyseren moet hij zich kunnen inleven in hun situatie. Hij moet proberen om zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen.
 • Een jurist moet in staat zijn om wetteksten nauwkeurig te onderzoeken en doorgronden. Bij het houden van een betoog voor een publiek moet hij bepaalde situaties in detail kunnen schetsen.
 • Een jurist moet beschikken over allerlei sociale vaardigheden, zoals argumenteren, het geven van feedback en het houden van een pleidooi.
 • Werken als jurist: onderdelen cv
 • Personalia
 • Opleiding
 • Juridische werkervaring
 • Stages
 • Nevenactiviteiten
 • Talenkennis
 • Computervaardigheden

Opmaak van het cv

Het cv van iemand die werkzaam is in de juridische sector moet een professionele uitstraling hebben. Aangeraden wordt om te kiezen voor een witte overzichtelijke lay-out. Zorg dat je curriculum vitae een duidelijk en een professionele uitstraling heeft, je zou het beste voor een witte overzichtelijk layout kunnen kiezen. Dit past meer in de stijl voor de functie. 

Werken als jurist: voorbeelden van cv’s

Gedreven, loyaal en servicegericht zijn woorden die mij goed omschrijven. Ben zelfstandig maar voel me ook thuis in een team van professionals. Presteert uitstekend in een dynamische werkomgeving en past zich moeiteloos aan de constant veranderende eisen van de rechtspraak aan. Mijn juridische achtergrond komt sterk overeen met de eisen die u stelt aan de functie, Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik een waardevolle toevoeging kan zijn. Je bent op zoek naar een voorbeeld van een cv voor een jurist. Je vindt ongetwijfeld voorbeelden door even te googelen. Dat hoeft echter niet. Voorbeelden van cv’s voor juristen vind je namelijk ook op de website https://www.cv5.nl/.

Download nu een CV voor vakgebied: Juridisch en Recht


CV Voorbeeld | CV Format

Gerelateerde zoektermen
juridisch medewerker, jurist, advocaat, bedrijfsjurist, gerechtsdeurwaarder, griffier, juridisch adviseur, letselschaderegelaar, notaris, rechter,fiscaal-juridisch, legal counsel,procedeer-advocaat, advocaat stagiair.

Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacybeleid door te lezen. Het beschrijft hoe wij gegevens gebruiken en welke opties je hebt.