Juridisch en Recht


Juridisch en Recht - Sollicitatie Tips

Juridische dienstverlening ondersteunt mensen en instellingen bij het begrijpen en ontwikkelen van de regels en wetten die voor hun gelden Er zijn diverse juridische richtingen zoals, strafrecht, privaatrecht, belastingrecht en bestuursrecht.

Het recht in het kort.
Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde).Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde). In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. De verschillende rechtstakken maken meestal het voorwerp uit van een aparte studieonderdeel in de Rechtenopleidingen aan de universiteiten, maar hangen allemaal samen.(wikipedia)

Welke vaardigheden heb ik nodig als jurist?

Belangrijke basis vaardigheden zijn:

- Integriteit 
 Je komt in aanraking met vertrouwelijke zaken, het is belangerijk dat je integer bent. Je moet betrouwbaar en zorgvuldig met bepaalde zaken om kunnen gaan.

- Analytisch vermogen
Signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens. Je hebt het vermogen om (grote hoeveelheden) gegevens op te nemen en trends te analyseren en tot een resultaat leiden. Het verzamelen van informatie: het analyseren van gegevens uit de verzamelde gegevens en het vermogen voor het zoeken naar een oplossing voor een probleem.

- Leervermogen
Dit is een cruciale vaardigheid, je moet juridiche informatie en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen toepassen in de praktijk.

- Communicatieve vaardigheden
Een belangerijk onderdeel is de taal. Daarom moet je met name het Nederlands mondeling en schriftelijk uitstekend beheersen. Je bent goed in presenteren of in het stellen van de juiste vragen.

Waar moet ik specifiek op letten als ik een cv maak voor de juridische sector ?
Zorg dat je curriculum vitae een duidelijk en een professionele uitstraling heeft, je zou het beste voor een witte overzichtelijk layout kunnen kiezen. Dit past meer in de stijl voor de functie. 

Voorbeeld profiel
Gedreven, loyaal en servicegericht zijn woorden die mij goed omschrijven. Ben zelfstandig maar voel me ook thuis in een team van professionals. Presteert uitstekend in een dynamische werkomgeving en past zich moeiteloos aan de constant veranderende eisen van de rechtspraak aan. Mijn juridische achtergrond komt sterk overeen met de eisen die u stelt aan de functie, Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik een waardevolle toevoeging kan zijn.

Download nu een CV voor vakgebied: Juridisch en Recht


CV Voorbeeld | CV Format

Gerelateerde zoektermen
juridisch medewerker, jurist, advocaat, bedrijfsjurist, gerechtsdeurwaarder, griffier, juridisch adviseur, letselschaderegelaar, notaris, rechter,fiscaal-juridisch, legal counsel,procedeer-advocaat, advocaat stagiair.

Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacybeleid door te lezen. Het beschrijft hoe wij gegevens gebruiken en welke opties je hebt.